load

Спокойствие и безопасность ЖК обеспечивает
ПП Група компаній МСГ Національна Муніципальна Варта

Тариф за охрану по состоянию на февраль 2020 года при оплате за месяц:
165 грн + СКД: 25 грн

При предварительной оплате за
квартал: 460 грн + СКД: 75 грн
полгода: 920 грн + СКД: 150 грн

Новые реквизиты для оплаты через банк:

Счёт: UA783206490000026002052657781код ЄДРПОУ 40378130
ТОВ «СЛУЖБА БЕЗПЕКИ-М»

ВНИМАНИЕ!
В назначении платежа указывайте пожалуйста дом/квартиру за которую происходит оплата. Спасибо!

EasyPay
LiqPay

РЕГЛАМЕНТ

затверджено згідно статуту
від 01.09.2018

1.Загальні положення

1.1. Громадська організація з охорони громадського порядку “НАЦІОНАЛЬНА МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА” створюється відповідно до Закону України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”.

1.2. НАЦІОНАЛЬНА МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА створюється як громадське об’єднання на добровільних засадах для участі в охороні громадського порядку, сприяння органами місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній службі України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров`я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.

1.3. Правовою основою діяльності НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ є Конституція України, Закон України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”, рішення місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку і державного кордону, боротьби зі злочинністю та адміністративними правопорушеннями, а також Статут громадської організації.

1.4. НАЦІОНАЛЬНА МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА є юридичною особою з моменту його реєстрації, має рахунки в установах банку, печатку із власним найменуванням, штамп та інші необхідні реквізити.

1.5. НАЦІОНАЛЬНА МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним йому майном, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов’язки, може виступати позивачем та відповідачем у судах.
Основними завданнями НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ:

 • у сфері охорони громадського порядку: надання допомоги органам Національної поліції у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним правопурушенням і злочинам;
 • інформування органів Національної поліції про вчинені або ті, що готуються, злочини, місця концентрації злочинних угруповань; сприяння органам Національної поліції у виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань; участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх;

2. Права для виконання своїх завдань НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ :

2.1 Вживати спільно з поліцейськими заходів до припинення адміністративних правопорушень і злочинів;

2.2 Представляти і захищати інтереси своїх членів у державних органах та підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах;

2.3 Взаємодіяти з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть участь у заходах, спрямованих на:ведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до вчинення адміністративних правопорушень і злочинів;надання допомоги у боротьбі із злочинами у сфері економіки, податкового законодавства, а також пияцтвом, наркоманією, порушеннями правил торгівлі та у сфері благоустрою території міст, інших населених пунктів;охорону природи і пам`яток історії та культури;забезпечення безпеки дорожнього руху;

2.4 Вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності пропозиції щодо запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам, виникненню причин і умов, що сприяють їх вчиненню;

2.5 Виконувати окремі адміністративні стягнення;

2.6 Надавати допомогу органам містобудування та архітектури у виявленні фактів самовільного будівництва;

2.7 Забезпечувати виконання приписів інспекції державного архітектурно – будівельного контролю про припинення самовільного будівництва;

2.8 Вживання невідкладних заходів для усунення виявлених порушень за поданням керівників виконавчих органів міської/сільської ради;

2.9 виконання покладених на нього функцій взаємодії з органами виконавчої влади, з депутатами міської/сільської ради, постійними комісіями міської/сільської ради, тимчасовими контрольними комісіями та виконавчими органами, утвореними міською/сільською радою, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

3. Керівні органи НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ, порядок їх створення, структура і повноваження

3.1 Для забезпечення поточної діяльності НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ створюється виконавчий орган (штаб) підзвітний і підконтрольний загальним зборам.
До компетенції виконавчого органу належить:

 • Підготовка кошторису НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ, річного звіту;
 • Ведення обліку посвідчень і ШЕВРОН;
 • Укладання договорів на користування майном фізичних і юридичних осіб, у тому числі транспортними засобами зв’язку тощо;
 • Ведення документації, бухгалтерського обліку та подання звітності;
 • Організація проведення загальних зборів.

4. Порядок прийняття та виключення громадян за їх заявою із складу членів НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ:

4.1. До складу приймаються громадяни України, які досягли 14-річного віку, виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку та здатні за своїми діловими, моральними якостями і станом здоров’я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов’язання. Не можуть бути членами НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ особи, які порушують громадський порядок, особи, судимість з яких не знята або не погашена в установленому порядку, хворі на хронічний алкоголізм або наркоманію, визнані в судовому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними та інші особи у випадках, передбачених законами України.

4.2. Для вступу до НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ громадянин України подає відповідну заяву, копію першої, другої сторінки паспорта, а також сторінки з відміткою про останнє місце проживання, довідку про стан здоров’я, довідку про відсутність не знятої або непогашеної судимості.

4.3. В разі відповідності громадянина вимогам пункту та надання ним усіх документів, передбачених Статутом, керівник виконавчого органу видає наказ про зарахування громадянина до складу членів НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ:

 • Члени НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ можуть брати участь у забезпеченні правопорядку та охороні державного кордону за місцем реєстрації НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ лише після проходження відповідної правової та спеціальної підготовки в органах Національної поліції, підрозділах Державної прикордонної служби України і одержання в органі місцевого самоврядування посвідчення члена громадського НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ і ШЕВРОНИ, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України. Підготовка членів зазначених громадських формувань здійснюється у порядку, що встановлюється Міністерством внутрішніх справ за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України.
 • У разі вчинення членом НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ діяння, не сумісного з подальшим перебуванням його у складі НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ, або несумлінного ставлення до виконання своїх обов’язків, члена НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ може бути виключено із складу НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ рішенням загальних зборів за поданням виконавчого органу.

5.Обов’язки та права членів організації

Члени НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ зобов’язані:

5.1. Брати активну участь в охороні громадського порядку і державного кордону, припиненні адміністративних правопорушень і злочинів та запобіганні їм;

5.2. Під час виконання обов`язків з охорони громадського порядку мати особисте посвідчення члена громадського НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ та ШЕВРОН, у разі підозри у вчиненні адміністративних правопорушень і злочинів перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу;

5.3. Спільно з поліцейськими та військовослужбовцями Державної прикордонної служби України затримувати і доставляти до органу Національної поліції, підрозділу Державної прикордонної служби України, штабу громадського НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ з охорони громадського порядку або громадського пункту охорони порядку осіб, які виявили злісну непокору законним вимогам члена громадського НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ з охорони громадського порядку і державного кордону і не виконують вимог щодо припинення адміністративного правопорушення;

5.4. Складати протоколи про адміністративні правопорушення;

5.5. У разі порушення водіями Правил дорожнього руху, створення реальної загрози життю або здоров`ю громадян вживати заходів до припинення цього правопорушення, здійснювати перевірку документів у водіїв на право користування та керування транспортними засобами, а також не допускати осіб, які не мають документів або перебувають у стані сп`яніння, до подальшого керування транспортними засобами;

5.6. під час виконання обов`язків члена громадського НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ використовувати за власним бажанням свій або інший приватний автомототранспорт за згодою власника або особи, у володінні якої він перебуває.

5.7. вести роботу серед населення щодо роз`яснення чинного законодавства про державний кордон України, систему режимних заходів у прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі;11) застосовувати в установленому порядку заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.

6.Застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів

6.1. Члени НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ під час спільного з поліцейськими, прикордонниками виконання покладених на них завдань з охорони громадського порядку і державного кордону мають право застосувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії у випадках і в порядку, передбачених законом. Порядок придбання, видачі організаціям цих спеціальних засобів та їх зберігання визначається Міністерством внутрішніх справ за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України.

6.2. Про намір застосувати силу і спеціальні засоби особи попереджаються (якщо дозволяють обставини). Без попередження фізична сила і спеціальні засоби можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров`ю члена громадського НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ, іншого громадянина, поліцейського, військовослужбовця Державної прикордонної служби України.

6.3. Не дозволяється застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров`ю людей, членів громадських формувань, поліцейських, військовослужбовців Державної прикордонної служби України, або збройного нападу чи збройного опору.

6.4. У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу або спеціальних засобів члени громадських формувань не можуть перевищувати міри, необхідної для припинення правопорушення, а також зобов`язані звести до мінімуму можливість заподіяння шкоди здоров`ю правопорушника та інших громадян. У разі заподіяння такої шкоди члени громадських формувань забезпечують подання допомоги потерпілим у найкоротший термін.

6.5. Про поранення або смерть правопорушника, що сталися внаслідок застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів, члени громадських формувань повинні негайно сповістити відповідні органи Національної поліції і прокуратури, підрозділи Державної прикордонної служби України.

6.6. Перевищення повноважень із застосуванням сили, а також спеціальних засобів тягне за собою відповідальність згідно з законом.

6.7. Члени громадських формувань з охорони громадського порядку, які мають документ дозвільного характеру, виданий уповноваженим державним органом, на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, мають право під час виконання своїх обов`язків спільно з поліцейськими або прикордонниками застосовувати власні або видані цими об`єднаннями спеціальні засоби:

 1. для самозахисту і захисту громадян від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров`ю;
 2. для припинення групових порушень громадського порядку та державного кордону;
 3. для відбиття нападу на будівлі, приміщення державних і громадських організацій, підприємств, установ, транспортні засоби, а також громадян та їх особисту власність;
 4. для затримання і доставлення до органу Національної поліції, громадського пункту охорони порядку осіб, які вчинили адміністративні правопорушення чи злочини, продовжують заподіювати шкоду оточуючим громадянам або чинять опір;
 5. для припинення в разі потреби опору поліцейським та військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, іншим особам, які виконують службові або громадські обов`язки з охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю.

6.8. Членам НАЦІОНАЛЬНОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ВАРТИ забороняється під час виконання своїх обов`язків з охорони громадського порядку використовувати холодну та вогнепальну зброю, в тому числі мисливську, яка згідно з чинним законодавством перебуває в їх особистому користуванні.

Контакты Службы Охраны

http://morgan.org.ua/

ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС УК: 08147

ЖЕК:
Пн-Сб: 9.00 - 18.00
Вс: выходной


Чат новостей, информации и обсуждения
сайта-приложения УК-CLUB:

©2019 Все права защищены
Справочно-информационная система Arreal
maks.db@gmail.com